Mína exploduje o
3.0

POZASTAVENÉMíny - Minesweeper

Vitajte v Mínach, jednej z najpopulárnejších logických videohier pre jedného hráča! Táto online verzia je dostupná zadarmo pre každého. Užite si ju!

Táto online hra Míny vznikla v roku 2021 a je modifikáciou hry, ktorú napísal Shep Poor a distribuuje sa pod licenciou Creative Commons. Pôvodná hra Míny © 1981-1995 Microsoft Corp.

Prehľad

Míny je logický hlavolam, ktorý sa skladá z plochy s políčkami. Na začiatku je každé políčko zakryté a hráč nevie, čo je pod nimi skryté. V úvodnom ťahu musí hráč kliknúť kdekoľvek na plochu. Tým sa odkryje políčko, na ktoré hráč klikol, ako aj niektoré okolité políčka. Niektoré políčka obsahujú čísla. Číslo určuje, koľko mín sa nachádza v okolitých políčkach. Cieľom je použiť tieto čísla na určenie toho, kde sa míny nachádzajú. Ak prídete na to, kde sa mína nachádza, označte ju vlajočkou kliknutím pravým tlačidlom myši. Keď označíte míny, zistíte, že niektoré políčka ich nemôžu obsahovať. Môžete ich bezpečne odkryť pomocou ľavého tlačidla myši.

Návod a pravidlá

Tu je niekoľko pomocných nápovied:

  1. Pre reštartovanie hry kliknite na žltého smajlíka (alebo smutného).
  2. Hru priblížite alebo vzdialite použitím ponuky Možnosti.
  3. Keď kliknete ľavým tlačidlom na políčko s číslom a políčka okolo neho už majú rovnaký počet vlajočiek ako je číslo, na ktoré ste klikli, odkryjú sa aj ostatné susedné zakryté políčka. Táto funkcia sa nazýva Bezpečné okolie.
  4. Cieľom hry je odkryť všetky políčka, ktoré neobsahujú míny. Vlajočky nemusíte vôbec umiestňovať!

Takto fungujú dostupné možnosti v tejto hre:

  1. Bezpečný začiatok – keď je zapnutá táto možnosť, pri prvom kliknutí nájdete vždy prvé políčko prázdne. Ak je táto možnosť vypnutá, hracia plocha vznikne úplne náhodne. Prvým kliknutím tak môžete nájsť číslicu, alebo dokonca mínu!
  2. Otáznik – keď je zapnutá táto možnosť, pravým kliknutím na vlajočku sa zmení na otáznik. Pre jeho odstránenie kliknite ešte raz. Ak je táto možnosť vypnutá, pravým kliknutím umiestnite vlajočku alebo ju odstránite.
  3. Bezpečné okolie – keď je zapnutá táto možnosť, môžete kliknúť na číslicu, ktorá má vo svojom okolí označený príslušný počet mín, a odkryť tak zvyšné okolité políčka. Ak je táto možnosť vypnutá, kliknutím na číslicu sa nič nestane.
  4. Otvoriť zostávajúce – wkeď je zapnutá táto možnosť, po nájdení všetkých mín a označení ich vlajočkou, keď sa na digitálnom displeji s počtom zostávajúcich mín zobrazí „000“, môžete na tento displej kliknúť a odkryť všetky zostávajúce políčka.
  5. Zneškodniť – keď je zapnutá táto možnosť a kliknete na mínu, budete mať tri sekundy na to, aby ste sa zachránili. Ak je táto možnosť vypnutá, okamžite zomriete.
  6. Nápovedy – keď je táto možnosť zapnutá, môžete myš podržať nad políčkom a stlačiť H, čím odhalíte, čo sa skrýva pod ním.

Ako hrať Míny: príklad riešenia

Tento úvodný tutoriál vám ukáže, ako vyriešite hru v Mínach.

Míny, príklad riešenia, sekcia 1V tomto príklade začíname na úrovni Začiatočník. Číslo zostávajúcich mín nájdeme na displeji v ľavom hornom rohu plochy. Nájdeme tu číslo „10“, ktoré udáva počet zostávajúcich mín. Začneme ľavým kliknutím na náhodne zvolené políčko. V tomto príklade si vyberieme políčko označené červeným krúžkom.
Míny, príklad riešenia, sekcia 2Po prvom kliknutí sa odkryje niekoľko políčok. Niektoré z nich obsahujú čísla a niektoré sú prázdne. Čísla nám ukazujú, koľko mín sa schováva pod okolitými krytými políčkami. Všimnite si políčko s číslicou „1“, označené červeným krúžkom. Susedí s ním len jedno zakryté políčko (označené hnedým krúžkom). A keďže je tu len jedna prítomná mína, musí sa skrývať pod týmto zakrytým políčkom. Umiestnime vlajočku na tohto políčko pravým kliknutím myši.
Míny, príklad riešenia, sekcia 3Keď máme umiestnenú prvú vlajočku, môžeme začať odkrývať ďalšie políčka. Pozrite sa na políčko s číslicou „1“, označené červeným krúžkom. Vieme, že v troch políčkach nad ním je len jedna mína. Túto mínu sme už našli a označili vlajočkou. To znamená, že vo zvyšných dvoch políčkach (označených hnedými krúžkami) nie je žiadna mína. Teraz ich môžeme bezpečne odkryť ľavým kliknutím.
Míny, príklad riešenia, sekcia 4Teraz sme pripravení umiestniť našu druhú vlajočku. Tak ako predtým, aj teraz vidíme políčko s číslicou „1“ (označené červeným krúžkom), ktoré má pri sebe len jedno zakryté políčko (označené hnedým krúžkom). Určite sa tam skrýva mína, a tak môžeme bezpečne umiestniť vlajočku pravým kliknutím myši na tohto zakryté políčko.
Míny, príklad riešenia, sekcia 5Po umiestení druhej vlajočky si opäť všimneme políčka s číslicou „1“, ktoré majú v okolí vlajočky. Dva tieto políčka sú označené červenými krúžkami. Keďže majú oba v okolí jednu vlajočku, potom v ďalších zakrytých políčkach, ktoré sa nachádzajú v ich okolí (označených hnedými krúžkami), nemôže byť mína. Na tieto políčka môžeme kliknúť ľavým tlačidlom myši, čím ich odkryjeme.
Míny, príklad riešenia, sekcia 6Opäť je tu políčko s číslicou „1“, pre ktoré už bola susedná mína nájdená. Ľavým tlačidlom myši klikneme na posledné zakryté políčko (označené hnedým krúžkom).
Míny, príklad riešenia, sekcia 7Teraz venujme pozornosť číslici „3“ označenej v červenom krúžku. V priľahlých políčkach sú tri míny a všetky zakryté políčka sú tri – jedno vľavo bolo označené vlajočkou a zvyšné horné dva ešte nie sú označené. Inej cesty niet – dva zakryté políčka musia obsahovať míny, pretože v priľahlých políčkach pri číslici „3“ sa nachádzajú tri míny. Umiestnime vlajočky na tieto dva políčka.
Míny, príklad riešenia, sekcia 8Pozrime sa bližšie na dva políčka obsahujúce číslicu „2“, označenú červenými krúžkami. Oba tieto políčka majú iba dva priľahlé políčka, ktoré sú označené hnedými krúžkami. Tieto dva priľahlé políčka preto musia obsahovať míny. Umiestnime tam naše vlajky.
Míny, príklad riešenia, sekcia 9Teraz môžeme identifikovať tie políčka, ktoré majú vhodný počet mín v ich okolí. Dva príklady sú označené červenými krúžkami. Počet mín v priľahlých políčkach je rovnaký ako číslice, čo znamená, že zostávajúce skryté políčka v hnedých krúžkoch neobsahujú míny. Odokryť ich môžeme ľavým kliknutím myši.
Míny, príklad riešenia, sekcia 10Jedno z políčok (označené červeným krúžkom) obsahuje číslicu „2“ a má okolo seba len dva zakryté políčka, jedno z nich je označené vlajočkou. Aj ďalšie políčko môžeme označiť vlajočkou. Klikneme pravým tlačidlom myši na políčko s hnedým krúžkom.
Míny, príklad riešenia, sekcia 11V ďalšom kroku vidíte tri políčka s číslicou „1“, ktoré majú vo svojej blízkosti mínu. Všetky ostatné priľahlé políčka možno bezpečne odkryť. Sú označené hnedými krúžkami.
Míny, príklad riešenia, sekcia 12Teraz sa sústreďme na číslicu „2“ v červenom krúžku. Tak ako aj predtým, aj teraz má vedľa seba len dva neodkryté políčka, z ktorých jedno je označené. Vlajočku môžeme preto umiestniť do druhého (označené hnedým krúžkom). Všimnite si, ako sa nám počítadlo mín v ľavom hornom rohu zníži zo zostávajúcej jednej míny na nulu. To znamená, že teraz môžeme bezpečne odokryť zostávajúce políčka, pretože už neskrývajú žiadne míny – všetky míny sa už našli!
Míny, príklad riešenia, sekcia 13Vyhrali sme hru! Stopky v pravom hornom rohu hry ukazujú, že nám ukončenie hry trvalo presne tri minúty.

História Mín

Míny je stará logická hra, ktorá bola prvýkrát navrhnutá pred 50 rokmi. Populárnou sa stala ako súčasť Microsoft Windows 3.1, kedy ľuďom pomáhala naučiť sa používať počítačovú myš, pravé a ľavé klikanie.

Tvorcovia Mín, Robert Donner a Kurt Johnson, sa inšpirovali hrou Relentless Logic z roku 1985, starou stolovou hrou Lodičky, ako aj počítačovou hrou Hunt the Wumpus.

Míny si veľmi rýchlo získali srdcia mnohých hráčov po celom svete a doteraz je hra na každom zozname najhranejších hier všetkých čias. Hovorí sa, že aj Bill Gates si rád zahral Míny!

Jazyky

Túto verziu online hry Míny môžete hrať aj v nasledujúcich jazykoch:

Ďalšie hry

Pozrite si aj ďalšie hry:

Vaše najlepšie osobné časy

Začiatočník:
Mierne pokročilý:
Pokročilý:

Vlastné nastavenia

Výška hry:
Šírka hry:
Počet mín:

VYHRALI STE!

Gratulujeme!

Herný čas:Počet kliknutí: